skoki spadochronowe - www.ssso.pl

skoki spadochronowe - www.ssso.pl
Skoczek Spadochronowy Służb Ochrony - skoki spadochronowe

skoki spadochronowe - galeria SSSO

skoki spadochronowe - www.ssso.pl
skoki spadochronowe - www.ssso.pl
skoki spadochronowe - www.ssso.pl
skoki spadochronowe - www.ssso.pl

skoki spadochronowe - www.ssso.pl
skoki spadochronowe - www.ssso.pl
skoki spadochronowe - www.ssso.pl
skoki spadochronowe - www.ssso.pl

skoki spadochronowe - SSSO news

Odznaka SSSO przyznawana w latach 2002 - 2014

Odznaka Skoczka Spadochronowego Służb Ochrony poniższego, pierwszego wzoru, obowiązywała w latach 2002 - 2014. Obecnie nie jest już dostępna, nakład jej został wyczerpany i nie będzie już wykonywana i przyznawana. Łącznie zdobyło ją 1057 osób. Od 2015 roku obowiązuje nowy wzór odznaki SSSO.

Odznaka spadochronowa SSSO

Ustanowiona w dniach 25 maja i 1 czerwca 2002 w ramach szkolenia spadochronowego służb mundurowych na lotnisku Aeroklubu Nowotarskiego.

W założeniu pomysłodawcy, ustanowienie odznaki miało na celu w bardziej niekonwencjonalny sposób integrować środowiska służb odpowiedzialnych w naszym kraju za bezpieczeństwo. Ponadto, wiązało się z inicjatywą, polegającą na wprowadzaniu do umundurowania ochroniarzy wspólnych odznaczeń dokumentujących związane z pracą w ochronie osiągnięcia.

Archiwum nr 29 - OMZ Ochroniarz Archiwum nr 31 - OMZ Ochroniarz Archiwum nr 36 - OMZ Ochroniarz Archiwum nr 41 - OMZ Ochroniarz

W procesie szkolenia pracowników ochrony tematy i charakter zajęć powinny uwzględniać maksymalny realizm przygotowujący ich do ewentualnych, ekstremalnych zdarzeń w przyszłości. Aby móc przewidzieć (oczywiście tylko do pewnego zakresu) zachowania własnych pracowników i wyeliminować (przy najbardziej odpowiedzialnych i ryzykownych zadaniach) z zespołów ochronnych osoby o słabej odporności psychicznej, należy poddawać ich wszechstronnym sprawdzianom sytuacyjnym, na podstawie których będzie możliwa właściwa ocena ich przydatności do pracy. Jednym z takich doskonałych testów jest samodzielny skok ze spadochronem.

Odznaka spadochronowa SSSO

W wojskach powietrznodesantowych skok ze spadochronem nie jest celem samym w sobie i służy wyłącznie, jako sposób dotarcia (przenoszenia) żołnierza w rejon działań bojowych. W jednostkach specjalnych policji na całym świecie, gdzie wykonuje się skoki spadochronowe, służą one głównie do poddawania funkcjonariuszy ciągłym testom, aby móc zarówno przewidzieć ich zachowania w ewentualnej akcji bojowej, jak i do takiej należycie ich pod względem psychicznym przygotować.

Doceniając wartość szkoleniową skoków spadochronowych postanowiliśmy zainicjować cykliczne imprezy spadochronowe dla Służb Ochrony, Policji, Straży Miejskich, Służby Więziennej, Służby Ochrony Kolei, Żołnierzy, Samorządowców zajmujących się problemami bezpieczeństwa, Polityków oraz Mediów.

Imprezy odbywają się trzy razy w roku, podczas dwóch planowych edycji w maju i wrześniu oraz edycji specjalnych dla wybranych grup zawodowych lub organizacyjnych.

Odznaka spadochronowa SSSO

Szkolenie trwa trzy dni, podczas których adepci spadochroniarstwa uczą się teorii skoku oraz praktycznie przerabiają zasady oddzielenia się od samolotu, sterowania spadochronem, zachowania się w powietrzu w grupie, lądowania, radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych itp.

Szkolenie zakończone jest samodzielnie oddanym skokiem, po którym są uroczyście wręczane odznaki, naszywki i certyfikaty SSSO.

Certyfikat Skoczka Spadochronowego Służb Ochrony

Projekt odznaki: Michał Witulski. Odznaka zawiera następujące elementy: Srebrną koronę nawiązującą do miasta Krakowa, stolicy polskich spadochroniarzy, biały spadochron na granatowym tle w tej samej stylizacji ośmiu linek, jak na emblematach 6 BDSZ, standardową, srebrną odznakę policyjno-ochroniarską oraz jako element zamykający wzór, skrzydełka sępa w kolorze błękitnym. Całość jest wpisana w kształt zaokrąglanego trójkąta, z przeznaczeniem do noszenia na lewym rękawie munduru powyżej łokcia jako naszywka, albo na lewej kieszeni koszuli lub munduru służbowego z prawej strony guzika.

Odznaka jest wzorem zastrzeżonym z przeznaczeniem dla formacji mundurowych: służb ochrony, straży miejskich, policji, służby więziennej, organizacji paramilitarnych. Warunkiem jej uzyskania, jest wykonanie minimum jednego skoku spadochronowego w ramach szkolenia grup zorganizowanych w umundurowaniu służbowym. Odznaka SSSO może być również zdobywana przez osoby cywilne z zastrzeżeniem jednak, że skok wykonają w ramach wspólnych szkoleń ze służbami mundurowymi.

Uprawnienia do noszenia odznaki SSSO uzyskało 2316 osób!

Odznaka spadochronowa SSSO